Utama Bakat Wadah Pengetahuan Log MasukDaftar

Permohonan Domestik

Permohonan Domestik

Berusaha ke arah masa depan yang lebih baik dalam membantu dan menghasilkan produksi dan kandungan kreatif yang berkualiti.

Kelayakan Permohonan Domestik

Permohonan FIMI boleh didapati bagi aktiviti-aktiviti berikut: Aktiviti Produksi atau Aktiviti Pos Produksi.

Kriteria #1

Syarikat Penerbitan Filem Malaysia menggunakan Malaysia sebagai lokasi penggambaran dan/ atau aktiviti pos produksi.

Kriteria #2

Co-produksi bersama penerbit filem asing (majoriti dimiliki oleh penerbit tempatan).

Kriteria #3

Syarikat Produksi Perfileman Malaysia dengan lesen pengeluaran filem FINAS.

Kriteria #4

Produksi Malaysia untuk pasaran domestik, serantau dan antarabangsa (pengeluaran dan saringan).

Kelayakan Perbelanjaan Produksi Malaysia – Minimum
Kelayakan Perbelanjaan Pengeluaran Malaysia (QMPE) minimum MYR 2.5 juta untuk produksi (termasuk pasca produksi); atau
MYR500,000 untuk aktiviti pos produksi sahaja (untuk produksi di dalam Malaysia)
Siri televisyen perlu membelanjakan minimum MYR193,000 per jam
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada FIMO sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh produksi
Guidelines & Application Forms

Garis Panduan Permohonan Domestik

Garis Panduan

 

Borang Permohonan Domestik Sijil Sementara

Borang

 

Borang Permohonan Domestik Sijil Akhir

Borang

 

Borang Permohonan Domestik Sijil Akhir (Animasi)

Borang

 

Carta Proses FIMI

Categories